Terenske geotehnične raziskave in meritve

Meritve z dinamičnim penetrometrom DPSH

Izvedba meritev z dinamičnim penetrometrom nam omogoča pridobiti informacije o trdnostnih karakteristikah materialov, v temeljnih tleh in globini trdne podlage.

Meritve z dinamičnim penetrometrom DPM

Jedrovanje z odvzemom vzorca

Z jedrovanjem ugotovaljamo slojevitost ter strukturo temeljnih tal, določimo nivo podtalnice, odvzete vzorce pa lahko uporabimo tudi za nadaljne laboratorijske preiskave.

Meritve z lahko padajočo utežjo

Merjenje dinamičnega deformacijskega modula uporabljamo za določevanje zbitosti temeljnih tal. Merjenje modula reakcije tal uporabljamo za nadaljne statične analize temeljenja.

Inklinometrske meritve

Inklinometrske meritve uporabljamo za določevanje in spremljanje deformacij terena. Uporablja se predvsem na plazovitih območjih in kot monitoring pri izvedbi konstrukcij ali gradbenih jam.

Sondiranje voziščnih konstrukcij

Sondiranje voziščnih konstrukcij z vrtalno glavo izvajamo na območju vozišč, kjer je izvedena asfaltna prevleka. Po uspešni odstranitvi asfaltne prevleke nadaljujemo z nadaljnim izkopavanjem v globino. Tako lahko izvedemo meritve dinamičnega deformacijskega modula ter odvzamemo vzorce za nadaljne laboratorijske preiskave.