Dejavnosti

Projekti sanacije plazov
Projektiranje podpornih konstrukcij
Projekti varovanja gradbenih jam

Predlogi in načrti temeljenja
Geološko-geomehanska poročila
Hidrološke / poplavne študije

Projektiranje cest
Statika konstrukcij
Geomehanski in gradbeni nadzori

Terenske geotehnične raziskave in meritve