Statika konstrukcij

Pravilna zasnova konstrukcije in prave dimenzije so bistvo vsakega objekta, bodisi gradbenega ali geotehničnega. Vsaka kansnejša sanacija ali poseg v konstrukcijo, bistveno podraži stroške od načrtovanih. V našem podjetju izdelujemo statiko, tako za geotehnične konstrukcije, kot tudi za gradbene objekte. Izdelamo načrt gradbenih konstrukcij, vključno z armaturnimi načrti za novogradnje ali sanacije poškodovanih objekov.