Projekti varovanja gradbenih jam

Ker temelji objektov pogosto segajo globoko v zemljo, prav tako pa zaradi pomanjkanja prostora ni vedno možno izvesti brežin v ustreznem naklonu, obstaja velika možnost porušitve sten gardbene jame. Da neustrezno odpiranje gradbene jame ne bi ogrožalo delavcev in mehanizacije v njej, je izredno pomembno dobro varovanje sten oziroma brežin gradbene jame. V našem podjetju izdelujemo kakovostne načrte za varovanje gradbenih jam.

        Del projekta

        Izvedba