Geološko-geomehanska poročila

S pomočjo terenskih meritev pridobimo osnovne podatke za nadaljno delo kot so: debelina zemeljskih slojev, globina trdne podlage, nivo podtalnice, odpornostne karakteristike in mehanske lastnosti zemljin… Na podlagi omenjenih parametrov preračunamo in določimo nosilnost temeljnih tal, dopustne napetosti v temeljih tal, preverimo stabilnost terena in morebitne posedke temeljnih tal, določimo vodoprepustnost zemljine ter podamo smernice za temeljenje.