Projekti sanacije plazov

Za izdelavo geotehničnega poročila za sanacijo plazov so potrebne meritve na terenu, na podlagi katerih lahko pričnemo z izdelavo projekta sanacije. Podatki, ki jih s terensko opremo pridobimo na terenu (debeline slojev zemljin, globina trdne podlage, nivo podtalnice, odpornostne karakteristike in mehanske latnosti zemljin…) nam pomagajo pri preračunavanju različnih možnosti sanacije. Na koncu izberemo naročniku cenovno ugodno ter učinkovito rešitev. V podjetju BLAN d.o.o. izdelujemo predloge za plazove vseh razsežnosti.

Pred sanacijo plazu

Po sanaciji plazu