Hidrološke/poplavne študije

Poplave najpogosteje nastanejo zaradi intenzivnih padavin, ki jih je v Sloveniji vedno več in posledično ogrožajo vse več objektov. V ta namen izdelujemo hidravlične presoje, karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti ter predlagamo ukrepe, ki izboljšujejo poplavno varnost.