Projektiranje podpornih konstrukcij

Za projektiranje podpornih konstrukcij so, enako kot pri projektu sanacije plazov, potrebne meritve na terenu, na podlagi katerih lahko pričnemo z izdelavo projekta. Podatki, ki jih s terensko opremo pridobimo na terenu (debeline slojev zemljin, globina trdne podlage, nivo podtalnice, odpornostne karakteristike in mehanske latnosti zemljin…) nam pomagajo pri preračunavanju različnih možnosti stabilizacije. Na koncu izberemo naročniku cenovno ugodno ter učinkovito rešitev. V podjetju BLAN d.o.o. izdelujemo raznovrstne načrte podpornih konstrukcij.

    Del projekta
    Prej
    Potem