Projekti sanacije plazov

Projektiranje podpornih konstrukcij

Projekti varovanja gradbenih jam

Predlogi in načrti temeljenja

Geološko-geomehanska poročila

Hidrološke/poplavne študije

Projektiranje cest

Statika konstrukcij

Geomehanski in gradbeni nadzori

Terenske geotehnične raziskave in meritve